• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

ترتیب بر اساس:
تومان730,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 75
 • 11 ساعت پیش
تومان1,140,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 91
 • 12 ساعت پیش
تومان740,000,000
 • 1اتاق خواب
 • 70
 • 12 ساعت پیش
تومان2,090,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 157
 • 15 ساعت پیش
ویژه
تومان2,100,000,000
تومان2,100,000,000
 • 4اتاق خواب
 • 200
 • 16 ساعت پیش
ویژه
تومان1,760,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 140
 • 1 روز پیش
تومان6,300,000,000
 • 4اتاق خواب
 • 350
 • 1 روز پیش
تومان920,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 92
 • 1 روز پیش
تومان1,650,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 112
 • 1 روز پیش
تومان1,350,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 135
 • 2 روز پیش
تومان1,012,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 135
 • 2 روز پیش
ویژه
تومان1,800,000تومان100,000,000
تومان1,800,000تومان100,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 116
 • 2 روز پیش
تومان1,570,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 112
 • 2 روز پیش
ویژه
تومان2,100,000تومان110,000,000
تومان2,100,000تومان110,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 105
 • 3 روز پیش
تومان6,800,000تومان30,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 133
 • 3 روز پیش
ویژه
تومان1,970,000,000
تومان1,970,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 145
 • 7 روز پیش