• املاک منطقه 22 ، سرمایه گذاری در منطقه 22 ، برج های اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

ترتیب بر اساس:
ویژه
تومان1,510,000,000
تومان1,510,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 127
ویژه
تومان1,176,000,000
تومان1,176,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 98
ویژه
تومان2,200,000تومان100,000,000
تومان2,200,000تومان100,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 110
 • 1 روز پیش
 • 4اتاق خواب
 • 270
ویژه
تومان6,000,000تومان150,000,000
تومان6,000,000تومان150,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 150
 • 2اتاق خواب
 • 128
 • 5 روز پیش
ویژه
تومان1,270,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 101
ویژه
تومان1,200,000,000
تومان1,200,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 125
ویژه
تومان1,600,000,000
تومان1,600,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 146
 • 5 روز پیش
ویژه
تومان1,188,000,000
تومان1,188,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 108
تومان1,280,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 117
 • 2 هفته پیش
تومان2,030,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 124
ویژه
تومان1,000,000,000
تومان1,000,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 121
ویژه املاک منطقه 22 فروش برج ایزدیار منطقه 22
تومان1,680,000,000
تومان1,680,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 144
 • 2 هفته پیش