• املاک منطقه 22 تهران ✔

حدود قیمت: از تا

ترتیب بر اساس:
ویژه
تومان1,080,000,000

فروش G2 منطقه 22

دریاچه چیتگر
تومان1,080,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 120
ویژه
تومان1,774,000,000
تومان1,774,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 157
تومان3,500,000تومان100,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 161
تومان1,900,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 140
ویژه فروش برج صیاد منطقه 22
تومان1,276,000,000
تومان1,276,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 116
ویژه فروش برج پارسیا دریاچه چیتگر
تومان1,600,000,000
تومان1,600,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 128
تومان1,390,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 116
تومان1,270,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 100
تومان3,000,000تومان60,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 105
تومان990,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 90
تومان873,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 97
تومان1,950,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 130
 • 2اتاق خواب
 • 73
تومان2,500,000تومان80,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 140