• املاک منطقه 22 ، سرمایه گذاری در منطقه 22 ، برج های اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

ترتیب بر اساس:
ویژه
تومان2,200,000تومان100,000,000
تومان2,200,000تومان100,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 110
 • 1 روز پیش
ویژه
تومان6,000,000تومان150,000,000
تومان6,000,000تومان150,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 150
 • 2اتاق خواب
 • 128
 • 5 روز پیش
تومان2,500,000تومان100,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 100
تومان2,400,000تومان50,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 97
 • 2 هفته پیش
تومان2,500,000تومان40,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 100
ویژه
تومان3,000,000تومان75,000,000
تومان3,000,000تومان75,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 107
ویژه
تومان2,200,000تومان100,000,000
تومان2,200,000تومان100,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 110
ویژه
تومان2,000,000تومان50,000,000
تومان2,000,000تومان50,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 98
ویژه
تومان2,500,000تومان50,000,000
تومان2,500,000تومان50,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 116
تومان5,900,000تومان60,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 133
ویژه
تومان1,800,000تومان100,000,000
تومان1,800,000تومان100,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 116
 • 1 ماه پیش
ویژه
تومان2,100,000تومان110,000,000
تومان2,100,000تومان110,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 105
 • 1 ماه پیش
تومان6,800,000تومان30,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 133
 • 1 ماه پیش
تومان3,000,000تومان100,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 127
 • 1 ماه پیش