• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

ترتیب بر اساس:
ویژه
تومان1,380,000,000
تومان1,380,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 146
 • 18 ساعت پیش
ویژه
تومان1,270,000,000
تومان1,270,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 127
 • 18 ساعت پیش
ویژه
تومان2,128,000,000
تومان2,128,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 152
 • 19 ساعت پیش
ویژه
تومان870,000,000
تومان870,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 92
 • 20 ساعت پیش
ویژه
تومان1,360,000,000
تومان1,360,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 114
 • 20 ساعت پیش
ویژه
تومان1,456,000,000
تومان1,456,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 112
 • 20 ساعت پیش
ویژه
تومان1,280,000,000
تومان1,280,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 122
 • 22 ساعت پیش
ویژه
تومان1,300,000,000
تومان1,300,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 120
 • 3 روز پیش
ویژه
تومان1,524,000,000
تومان1,524,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 127
 • 5 روز پیش
ویژه
تومان1,884,000,000
تومان1,884,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 157
 • 5 روز پیش
ویژه
تومان1,525,000,000
تومان1,525,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 1حمام
 • 135
 • 6 روز پیش
ویژه
تومان1,640,000,000
تومان1,640,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 182
 • 6 روز پیش
ویژه
تومان1,368,000,000
تومان1,368,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 114
 • 7 روز پیش
ویژه
تومان1,770,000,000
تومان1,770,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 144
 • 1 هفته پیش
ویژه
تومان1,280,000,000
تومان1,280,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 117
 • 2 هفته پیش
ویژه
تومان927,000,000
تومان927,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 103
 • 2 هفته پیش