حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ذخیره این جستجو؟

ترتیب بر اساس:

ویژه
875,000,000 تومان5,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

شجاعی

2 ماه پیش

875,000,000 تومان5,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

2 ماه پیش

ویژه
691,000,000 تومان4,800,000 تومان

برج صیاد شیرازی فروش آپارتمان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

مسکن چلسی

4 ماه پیش

691,000,000 تومان4,800,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

4 ماه پیش

ویژه
725,000,000 تومان4,500,000 تومان
برج صیادشیرازی 2

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

جواد برزگر

4 ماه پیش

725,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

4 ماه پیش

ویژه
724,000,000 تومان4,500,000 تومان
برج صیادشیرازی 2

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

جواد برزگر

4 ماه پیش

724,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

4 ماه پیش

ویژه
650,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

650,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

برج

5 ماه پیش

ویژه
520,000,000 تومان4,400,000 تومان
برج صیادشیرازی 2

فروش واحد آپارتمان برج صیاد شیرازی

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

520,000,000 تومان4,400,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

برج

5 ماه پیش

496,000,000 تومان4,300,000 تومان

برج صیادشیرازی واحد آپارتمان فروشی

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

آپارتمان, برج

شجاعی

6 ماه پیش

496,000,000 تومان4,300,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

آپارتمان, برج

6 ماه پیش

ویژه
724,000,000 تومان4,500,000 تومان
برج صیادشیرازی 2

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

سعید راد

6 ماه پیش

724,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

6 ماه پیش

522,000,000 تومان4,500,000 تومان

واحد فروشی برج صیاد

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

آپارتمان, برج

اصغرزاده

7 ماه پیش

522,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

آپارتمان, برج

7 ماه پیش