حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

جواد برزگر

در چلسی

ویژه
853,000,000 تومان5,300,000 تومان

فروش واحد در برج صیاد طبقات بالای برج

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

جواد برزگر

2 ماه پیش

853,000,000 تومان5,300,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

2 ماه پیش

ویژه
530,000,000 تومان4,800,000 تومان

فروش واحد دیزاین شده برج امین

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

جواد برزگر

4 ماه پیش

530,000,000 تومان4,800,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

4 ماه پیش

ویژه
600,000,000 تومان6,600,000 تومان

فروش واحد برج طلوع خیام شهرک گلستان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 90

جواد برزگر

4 ماه پیش

600,000,000 تومان6,600,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 90

4 ماه پیش

ویژه
725,000,000 تومان4,500,000 تومان
برج صیادشیرازی 2

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

جواد برزگر

4 ماه پیش

725,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

4 ماه پیش

ویژه
724,000,000 تومان4,500,000 تومان
برج صیادشیرازی 2

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

جواد برزگر

4 ماه پیش

724,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

4 ماه پیش

ویژه
690,000,000 تومان5,200,000 تومان

فروش واحد لوکس در برج پارلمان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 131

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

690,000,000 تومان5,200,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 131

برج

5 ماه پیش

ویژه
1,600,000 تومان60,000,000 تومان

اجاره واحد مسکونی برج آسمان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 106

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

1,600,000 تومان60,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 106

برج

5 ماه پیش

ویژه
1,230,000,000 تومان8,200,000 تومان

فروش واحد لوکس برج دوقلو المپیک

تهران، میدان المپیک، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

1,230,000,000 تومان8,200,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

برج

5 ماه پیش

ویژه
550,000,000 تومان5,000,000 تومان

واحد فروشی برج آسمان دیزاین شده

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

550,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

برج

5 ماه پیش

ویژه
737,000,000 تومان5,500,000 تومان

فروش آپارتمان در برج کاسپین

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 134

برج

737,000,000 تومان5,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 134

برج