حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

سعید راد

مشاور در چلسی

ویژه
498,000,000 تومان4,600,000 تومان

آپارتمان فروشی برج آسمان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 106

سعید راد

4 ماه پیش

498,000,000 تومان4,600,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 106

4 ماه پیش

ویژه
465,000,000 تومان4,100,000 تومان

فروش واحد در برج آسمان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 111

سعید راد

4 ماه پیش

465,000,000 تومان4,100,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 111

4 ماه پیش

ویژه
1,500,000 تومان250,000,000 تومان

اجاره واحد آپارتمان ویلایی بسیار لوکس شهرک گلستان

منطقه ۲۲، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 4حمام : 2متر مربع: 188

آپارتمان

سعید راد

5 ماه پیش

1,500,000 تومان250,000,000 تومان

خواب: 4حمام : 2متر مربع: 188

آپارتمان

5 ماه پیش

ویژه
725,000,000 تومان5,000,000 تومان

واحد فروشی برج ۱۲فروردین

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 145

برج

سعید راد

5 ماه پیش

725,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 145

برج

5 ماه پیش

ویژه
585,000,000 تومان4,400,000 تومان

واحد فروشی برج احرار

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 133

برج

سعید راد

5 ماه پیش

585,000,000 تومان4,400,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 133

برج

5 ماه پیش

ویژه
593,000,000 تومان5,300,000 تومان

آپارتمان فروشی برج آسمان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 112

برج

سعید راد

5 ماه پیش

593,000,000 تومان5,300,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 112

برج

5 ماه پیش

ویژه
320,000,000 تومان3,600,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 87

برج

سعید راد

6 ماه پیش

320,000,000 تومان3,600,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 87

برج

6 ماه پیش

ویژه
628,000,000 تومان6,100,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 103

برج

سعید راد

6 ماه پیش

628,000,000 تومان6,100,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 103

برج

6 ماه پیش

ویژه
836,000,000 تومان4,750,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 176

آپارتمان

سعید راد

6 ماه پیش

836,000,000 تومان4,750,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 176

آپارتمان

6 ماه پیش

ویژه
284,000,000 تومان3,700,000 تومان
مجتمع مسکونی سروناز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 77

آپارتمان, برج

سعید راد

6 ماه پیش

284,000,000 تومان3,700,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 77

آپارتمان, برج

6 ماه پیش