حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

شجاعی

در چلسی

ویژه
534,000,000 تومان4,800,000 تومان

فروش واحد مسکونی سنددار برج بیمه

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 111

شجاعی

2 ماه پیش

534,000,000 تومان4,800,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 111

2 ماه پیش

ویژه
875,000,000 تومان5,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

شجاعی

2 ماه پیش

875,000,000 تومان5,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

2 ماه پیش

ویژه
630,000,000 تومان6,300,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

شجاعی

2 ماه پیش

630,000,000 تومان6,300,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

2 ماه پیش

ویژه
700,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

شجاعی

2 ماه پیش

700,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

2 ماه پیش

ویژه
504,000,000 تومان4,200,000 تومان

فروش آپارتمان شهرک شهاب شهر

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

شجاعی

4 ماه پیش

504,000,000 تومان4,200,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

4 ماه پیش

ویژه
852,000,000 تومان5,200,000 تومان

فروش واحد آپارتمان برج بیمه

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 164

شجاعی

4 ماه پیش

852,000,000 تومان5,200,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 164

4 ماه پیش

ویژه
340,000,000 تومان6,000,000 تومان

فروش واحد آپارتمان برج اساتید دانشگاه تهران

استان تهران، تهران، بلوار کوهک، ایران

خواب: 1حمام : 2متر مربع: 56

شجاعی

4 ماه پیش

340,000,000 تومان6,000,000 تومان

خواب: 1حمام : 2متر مربع: 56

4 ماه پیش

ویژه
590,000,000 تومان4,200,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 138

برج

شجاعی

5 ماه پیش

590,000,000 تومان4,200,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 138

برج

5 ماه پیش

ویژه
800,000,000 تومان8,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

شجاعی

5 ماه پیش

800,000,000 تومان8,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

5 ماه پیش

ویژه
580,000,000 تومان4,200,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 137

برج

شجاعی

5 ماه پیش

580,000,000 تومان4,200,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 137

برج

5 ماه پیش