حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ویژه
534,000,000 تومان4,800,000 تومان

فروش واحد مسکونی سنددار برج بیمه

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 111

شجاعی

2 ماه پیش

534,000,000 تومان4,800,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 111

2 ماه پیش

ویژه
546,000,000 تومان5,200,000 تومان

فروش واحد آپارتمان مجتمع زیتون بلوار کوهک

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 105

مهیار تهرانی

2 ماه پیش

546,000,000 تومان5,200,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 105

2 ماه پیش

ویژه
875,000,000 تومان5,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

شجاعی

2 ماه پیش

875,000,000 تومان5,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

2 ماه پیش

ویژه
854,000,000 تومان7,000,000 تومان

فروش واحد ویلایی بلوار کوهک شهرک بهاران

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 122

شهاب گودرزی

2 ماه پیش

854,000,000 تومان7,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 122

2 ماه پیش

ویژه
700,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

شجاعی

2 ماه پیش

700,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

2 ماه پیش

ویژه
853,000,000 تومان5,300,000 تومان

فروش واحد در برج صیاد طبقات بالای برج

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

جواد برزگر

2 ماه پیش

853,000,000 تومان5,300,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

2 ماه پیش

ویژه
620,000,000 تومان5,100,000 تومان

فروش واحد آپارتمان برج عرفان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 120

اصغرزاده

2 ماه پیش

620,000,000 تومان5,100,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 120

2 ماه پیش

ویژه
762,000,000 تومان6,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۲۷ متری برج پاریز

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 127

اصغرزاده

3 ماه پیش

762,000,000 تومان6,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 127

3 ماه پیش

ویژه
1,160,000,000 تومان7,400,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

اصغرزاده

3 ماه پیش

1,160,000,000 تومان7,400,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

3 ماه پیش

ویژه
456,000,000 تومان4,800,000 تومان

فروش واحد مسکونی مجتمع زیتون بلوار کوهک

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 95

مهیار تهرانی

3 ماه پیش

456,000,000 تومان4,800,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 95

3 ماه پیش

ویژه
2,600,000 تومان55,000,000 تومان

اجاره واحد ویلایی ۳ ساله شهرک گلستان

استان تهران، تهران، گلستان غربی، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

مسکن چلسی

3 ماه پیش

2,600,000 تومان55,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

3 ماه پیش

ویژه
773 تومان5,300,000 تومان

فروش آپارتمان دیزاین شده برج عرفان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 146

اصغرزاده

3 ماه پیش

773 تومان5,300,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 146

3 ماه پیش

ویژه
750,000,000 تومان6,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 124

علیرضایی

3 ماه پیش

750,000,000 تومان6,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 124

3 ماه پیش

ویژه
765,000,000 تومان5,100,000 تومان

فروش واحد ویلایی شهرک گلستان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

مسکن چلسی

3 ماه پیش

765,000,000 تومان5,100,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

3 ماه پیش

ویژه
رهن کامل

رهن کامل واحد در برج امین

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 132

مسکن چلسی

4 ماه پیش

رهن کامل

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 132

4 ماه پیش

ویژه
451,000,000 تومان4,700,000 تومان

واحد مسکونی فروشی برج امین

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 96

حیدرزاده

4 ماه پیش

451,000,000 تومان4,700,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 96

4 ماه پیش

ویژه
530,000,000 تومان4,800,000 تومان

فروش واحد دیزاین شده برج امین

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

جواد برزگر

4 ماه پیش

530,000,000 تومان4,800,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

4 ماه پیش

ویژه
504,000,000 تومان4,200,000 تومان

فروش آپارتمان شهرک شهاب شهر

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

شجاعی

4 ماه پیش

504,000,000 تومان4,200,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

4 ماه پیش

ویژه
498,000,000 تومان4,600,000 تومان

آپارتمان فروشی برج آسمان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 106

سعید راد

4 ماه پیش

498,000,000 تومان4,600,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 106

4 ماه پیش

ویژه
460,000,000 تومان4,690,000 تومان

فروش واحد مسکونی ۹۸ متر برج عرفان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 98

اصغرزاده

4 ماه پیش

460,000,000 تومان4,690,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 98

4 ماه پیش