حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ویژه
534,000,000 تومان4,800,000 تومان

فروش واحد مسکونی سنددار برج بیمه

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 111

شجاعی

2 ماه پیش

534,000,000 تومان4,800,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 111

2 ماه پیش

ویژه
546,000,000 تومان5,200,000 تومان

فروش واحد آپارتمان مجتمع زیتون بلوار کوهک

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 105

مهیار تهرانی

2 ماه پیش

546,000,000 تومان5,200,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 105

2 ماه پیش

ویژه
630,000,000 تومان6,300,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

شجاعی

2 ماه پیش

630,000,000 تومان6,300,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

2 ماه پیش

ویژه
700,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

شجاعی

2 ماه پیش

700,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

2 ماه پیش

ویژه
853,000,000 تومان5,300,000 تومان

فروش واحد در برج صیاد طبقات بالای برج

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

جواد برزگر

2 ماه پیش

853,000,000 تومان5,300,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

2 ماه پیش

ویژه
620,000,000 تومان5,100,000 تومان

فروش واحد آپارتمان برج عرفان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 120

اصغرزاده

2 ماه پیش

620,000,000 تومان5,100,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 120

2 ماه پیش

ویژه
762,000,000 تومان6,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۲۷ متری برج پاریز

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 127

اصغرزاده

3 ماه پیش

762,000,000 تومان6,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 127

3 ماه پیش

ویژه
820,000,000 تومان5,125,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

اصغرزاده

3 ماه پیش

820,000,000 تومان5,125,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

3 ماه پیش

ویژه
1,160,000,000 تومان7,400,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

اصغرزاده

3 ماه پیش

1,160,000,000 تومان7,400,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

3 ماه پیش

ویژه
630,000,000 تومان5,300,000 تومان

واحد فروشی برج آسمان شمال دریاچه

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 119

حیدرزاده

3 ماه پیش

630,000,000 تومان5,300,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 119

3 ماه پیش

ویژه
456,000,000 تومان4,800,000 تومان

فروش واحد مسکونی مجتمع زیتون بلوار کوهک

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 95

مهیار تهرانی

3 ماه پیش

456,000,000 تومان4,800,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 95

3 ماه پیش

ویژه
773 تومان5,300,000 تومان

فروش آپارتمان دیزاین شده برج عرفان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 146

اصغرزاده

3 ماه پیش

773 تومان5,300,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 146

3 ماه پیش

ویژه
750,000,000 تومان6,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 124

علیرضایی

3 ماه پیش

750,000,000 تومان6,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 124

3 ماه پیش

ویژه
677,000,000 تومان6,700,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 101

علیرضایی

3 ماه پیش

677,000,000 تومان6,700,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 101

3 ماه پیش

ویژه
765,000,000 تومان5,100,000 تومان

فروش واحد ویلایی شهرک گلستان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

مسکن چلسی

3 ماه پیش

765,000,000 تومان5,100,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

3 ماه پیش

ویژه
2,300,000 تومان5,000,000 تومان

اجاره واحد مسکونی برج آرتمیس دریانوردی

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

شهاب گودرزی

4 ماه پیش

2,300,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

4 ماه پیش

ویژه
رهن کامل

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 90

مسکن چلسی

4 ماه پیش

رهن کامل

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 90

4 ماه پیش

ویژه
691,000,000 تومان4,800,000 تومان

برج صیاد شیرازی فروش آپارتمان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

مسکن چلسی

4 ماه پیش

691,000,000 تومان4,800,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

4 ماه پیش

ویژه
1,500,000 تومان110,000,000 تومان

اجاره واحد آپارتمان برج صیاد شیرازی

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

مسکن چلسی

4 ماه پیش

1,500,000 تومان110,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

4 ماه پیش

ویژه

فروش واحد مسکونی برج زمرد

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 113

مسکن چلسی

4 ماه پیش

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 113

4 ماه پیش