• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

ویژه
تومان2,128,000,000

خواب: 3: 152

آپارتمان, برج

19 ساعت پیش

تومان2,128,000,000

خواب: 3: 152

آپارتمان, برج

19 ساعت پیش

ویژه
تومان870,000,000

خواب: 2: 92

آپارتمان, برج

20 ساعت پیش

تومان870,000,000

خواب: 2: 92

آپارتمان, برج

20 ساعت پیش

ویژه
تومان1,360,000,000

خواب: 2: 114

آپارتمان, برج

20 ساعت پیش

تومان1,360,000,000

خواب: 2: 114

آپارتمان, برج

20 ساعت پیش

ویژه
تومان1,300,000,000

خواب: 3: 120

آپارتمان, برج

3 روز پیش

تومان1,300,000,000

خواب: 3: 120

آپارتمان, برج

3 روز پیش

ویژه
تومان4,000,000تومان50
تومان4,000,000تومان50

خواب: 3: 130

3 روز پیش

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

4 روز پیش

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

4 روز پیش

ویژه
تومان1,884,000,000

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

5 روز پیش

تومان1,884,000,000

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

5 روز پیش

ویژه
تومان1,525,000,000

خواب: 3سرویس: 1: 135

آپارتمان, برج

6 روز پیش

تومان1,525,000,000

خواب: 3سرویس: 1: 135

آپارتمان, برج

6 روز پیش

ویژه
تومان1,368,000,000

خواب: 2: 114

آپارتمان, برج

7 روز پیش

تومان1,368,000,000

خواب: 2: 114

آپارتمان, برج

7 روز پیش