• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

خواب: 2: 75

آپارتمان, برج

16 ساعت پیش

تومان730,000,000

خواب: 2: 75

آپارتمان, برج

16 ساعت پیش

خواب: 2: 91

آپارتمان, برج

17 ساعت پیش

تومان1,140,000,000

خواب: 2: 91

آپارتمان, برج

17 ساعت پیش

خواب: 1: 70

آپارتمان, برج

17 ساعت پیش

تومان740,000,000

خواب: 1: 70

آپارتمان, برج

17 ساعت پیش

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

20 ساعت پیش

تومان2,090,000,000

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

20 ساعت پیش

ویژه
تومان2,100,000,000

خواب: 4: 200

آپارتمان, برج

21 ساعت پیش

تومان2,100,000,000

خواب: 4: 200

آپارتمان, برج

21 ساعت پیش

ویژه
تومان1,760,000,000

خواب: 3: 140

آپارتمان, برج

2 روز پیش

تومان1,760,000,000

خواب: 3: 140

آپارتمان, برج

2 روز پیش

خواب: 4: 350

آپارتمان, برج

2 روز پیش

تومان6,300,000,000

خواب: 4: 350

آپارتمان, برج

2 روز پیش

خواب: 2: 112

آپارتمان, برج

2 روز پیش

تومان1,650,000,000

خواب: 2: 112

آپارتمان, برج

2 روز پیش

تومان1,350,000,000

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

2 روز پیش