• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

20 ساعت پیش

تومان2,090,000,000

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

20 ساعت پیش

خواب: 4: 350

آپارتمان, برج

2 روز پیش

تومان6,300,000,000

خواب: 4: 350

آپارتمان, برج

2 روز پیش

ویژه
تومان1,800,000تومان100,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

2 روز پیش

تومان1,800,000تومان100,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

2 روز پیش

خواب: 2: 144

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

تومان1,330,000,000

خواب: 2: 144

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
تومان1,884,000,000

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,884,000,000

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان3,000,000تومان100

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان3,000,000تومان100

خواب: 3: 157

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان1,770,000,000

خواب: 3: 144

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,770,000,000

خواب: 3: 144

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان1,450,000,000

خواب: 3: 145

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان1,450,000,000

خواب: 3: 145

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان1,450,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,450,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

2 ماه پیش