• ✔️به املاک چلسی شعبه 2 خوش آمدید ✔️ 🌹لذت یک زندگی زیبا را دراطراف دریاچه چیتگر ومنطقه 22 تجربه کنید،ما آن را به شما هدیه میکنیم🌹 ☎️02144769304☎️02144769309☎️ 02146024809 ☎️02146024829☎️

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

1 ماه پیش

ویژه
1,280,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

آپارتمان, برج

مشاور8

2 ماه پیش

1,280,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

خواب: 2حمام : 3متر مربع: 144

آپارتمان

2 ماه پیش

936,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 3متر مربع: 144

آپارتمان

2 ماه پیش

930,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 3

آپارتمان

2 ماه پیش

ویژه
170 تومان170 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

برج

2 ماه پیش

170 تومان170 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

برج

2 ماه پیش

ویژه
3,700,000 تومان50,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

3,700,000 تومان50,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
835,000,000 تومان7,200,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

835,000,000 تومان7,200,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
900000002,200,000 تومان90,000,000 تومان/2200000

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

900000002,200,000 تومان90,000,000 تومان/2200000

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
2,200,000 تومان90,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

2,200,000 تومان90,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

آپارتمان, برج

2 ماه پیش