حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ویژه
750,000,000 تومان6,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 124

علیرضایی

3 ماه پیش

750,000,000 تومان6,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 124

3 ماه پیش

ویژه
677,000,000 تومان6,700,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 101

علیرضایی

3 ماه پیش

677,000,000 تومان6,700,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 101

3 ماه پیش

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 170

برج

حیدرزاده

5 ماه پیش

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 170

برج

5 ماه پیش

ویژه
682,000,000 تومان

برج لبخند

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 124

آپارتمان, برج

علیرضایی

7 ماه پیش

682,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 124

آپارتمان, برج

7 ماه پیش

ویژه
1,044,000,000 تومان7,800,000 تومان
برج لبخند

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 133

آپارتمان, برج

علیرضایی

7 ماه پیش

1,044,000,000 تومان7,800,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 133

آپارتمان, برج

7 ماه پیش

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 124

آپارتمان, برج

علیرضایی

7 ماه پیش

682,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 124

آپارتمان, برج

7 ماه پیش