• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

تومان1,895,000,000

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان1,200,000تومان170
تومان1,200,000تومان170

خواب: 3: 148

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

ویژه
تومان2,500,000تومان100

خواب: 3: 130

آپارتمان, برج

3 ماه پیش

تومان2,500,000تومان100

خواب: 3: 130

آپارتمان, برج

3 ماه پیش

4 ماه پیش

ویژه
تومان1,300,000,000تومان9,800

خواب: 3حمام : 2: 135

آپارتمان, برج

4 ماه پیش

تومان1,300,000,000تومان9,800

خواب: 3حمام : 2: 135

آپارتمان, برج

4 ماه پیش

خواب: 3حمام : 2: 136

آپارتمان

5 ماه پیش

تومان1,156,000,000

خواب: 3حمام : 2: 136

آپارتمان

5 ماه پیش