حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ویژه
2,400,000 تومان50,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 138

اصغرزاده

4 ماه پیش

2,400,000 تومان50,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 138

4 ماه پیش

خواب: 4حمام : 2متر مربع: 225

حیدرزاده

4 ماه پیش

رهن کامل

خواب: 4حمام : 2متر مربع: 225

4 ماه پیش

ویژه
1,462,500,000 تومان6,500,000 تومان

خواب: 4حمام : 2متر مربع: 225

برج

حیدرزاده

4 ماه پیش

1,462,500,000 تومان6,500,000 تومان

خواب: 4حمام : 2متر مربع: 225

برج

4 ماه پیش

ویژه
3,000,000 تومان130,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 197

برج

مسکن چلسی

5 ماه پیش

3,000,000 تومان130,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 197

برج

5 ماه پیش

ویژه
660,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 135

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

660,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 135

برج

5 ماه پیش