• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
تومان3,000,000تومان100,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

تومان3,000,000تومان100,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان3,000,000تومان80,000,000

خواب: 2: 100

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

تومان3,000,000تومان80,000,000

خواب: 2: 100

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان4,500,000تومان100,000,000

خواب: 3: 160

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

تومان4,500,000تومان100,000,000

خواب: 3: 160

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

ویژه
تومان3,500,000تومان150,000,000

خواب: 3: 177

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

تومان3,500,000تومان150,000,000

خواب: 3: 177

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

5 ماه پیش

ویژه
تومان1,500,000,000

خواب: 3حمام : 3: 180

آپارتمان, برج

6 ماه پیش

تومان1,500,000,000

خواب: 3حمام : 3: 180

آپارتمان, برج

6 ماه پیش