حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ویژه
1,160,000,000 تومان7,400,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

اصغرزاده

3 ماه پیش

1,160,000,000 تومان7,400,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

3 ماه پیش

ویژه
725,000,000 تومان5,000,000 تومان

واحد فروشی برج ۱۲فروردین

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 145

برج

سعید راد

5 ماه پیش

725,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 145

برج

5 ماه پیش

ویژه
700,000,000 تومان4,900,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 143

برج

مسکن چلسی

5 ماه پیش

700,000,000 تومان4,900,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 143

برج

5 ماه پیش

ویژه
728,000,000 تومان5,200,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

برج

حیدرزاده

5 ماه پیش

728,000,000 تومان5,200,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

برج

5 ماه پیش