• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

ویژه
تومان870,000,000

خواب: 2: 92

آپارتمان, برج

20 ساعت پیش

تومان870,000,000

خواب: 2: 92

آپارتمان, برج

20 ساعت پیش

ویژه
تومان2,400,000تومان50

خواب: 2: 93

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

تومان2,400,000تومان50

خواب: 2: 93

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
تومان2,300,000تومان45,000,000
برج های شهرک مسکونی چیتگر

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 94

آپارتمان, برج

مشاور2

5 ماه پیش

تومان2,300,000تومان45,000,000

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 94

آپارتمان, برج

5 ماه پیش

ویژه
تومان2,500,000تومان60,000,000

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 123

آپارتمان, برج

5 ماه پیش

تومان2,500,000تومان60,000,000

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 123

آپارتمان, برج

5 ماه پیش

ویژه
تومان620,000,000

خواب: 2حمام : 2مترمربع: 87

آپارتمان, برج

5 ماه پیش

تومان620,000,000

خواب: 2حمام : 2مترمربع: 87

آپارتمان, برج

5 ماه پیش

ویژه
تومان2,000,000تومان50,000,000

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 95

آپارتمان

5 ماه پیش

تومان2,000,000تومان50,000,000

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 95

آپارتمان

5 ماه پیش