• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

تومان1,350,000,000

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

2 روز پیش

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

تومان1,320,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

تومان3,000,000تومان100,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

تومان1,350,000,000

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان2,500,000تومان100

خواب: 3: 130

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

تومان2,500,000تومان100

خواب: 3: 130

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان4,000,000تومان50
تومان4,000,000تومان50

خواب: 3: 130

1 ماه پیش

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,200,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان1,016,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

3 ماه پیش

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

3 ماه پیش

تومان1,215,000,000

خواب: 3: 135

آپارتمان, برج

3 ماه پیش