• املاک منطقه 22 ، سرمایه گذاری در منطقه 22 ، برج های اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

ترتیب بر اساس:
تومان2,500,000تومان100,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 100
ویژه املاک منطقه 22 فروش برج زیتون بلوار کوهک
تومان976,000,000
تومان976,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 93
تومان2,400,000تومان50,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 97
 • 2 هفته پیش
تومان1,450,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 116
ویژه
تومان1,480,000,000
تومان1,480,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 106
تومان1,500,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 137
تومان2,500,000تومان40,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 100
تومان2,000,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 157
تومان1,512,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 144
تومان1,280,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 116
ویژه املاک منطقه 22 خرید برج آسمان چیتگر
تومان1,490,000,000
تومان1,490,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 108
ویژه
تومان1,990,000,000
تومان1,990,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 152
ویژه املاک منطقه 22 فروش برج بلوار کوهک
تومان1,040,000,000
تومان1,040,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 104
تومان1,300,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 116