• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

ترتیب بر اساس:
ویژه
تومان3,000,000تومان100
تومان3,000,000تومان100
 • 3اتاق خواب
 • 157
 • 7 روز پیش
ویژه
تومان4,500,000تومان100
تومان4,500,000تومان100
 • 2اتاق خواب
 • 128
 • 1 هفته پیش
ویژه املاک منطقه22
تومان9,000,000تومان50
تومان9,000,000تومان50
 • 3اتاق خواب
 • 174
 • 1 هفته پیش
ویژه
تومان1,770,000,000
تومان1,770,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 144
 • 1 هفته پیش
ویژه
تومان1,280,000,000
تومان1,280,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 117
 • 2 هفته پیش
ویژه
تومان4,500,000تومان100
تومان4,500,000تومان100
 • 3اتاق خواب
 • 180
 • 2 هفته پیش
ویژه
تومان927,000,000
تومان927,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 103
 • 2 هفته پیش
ویژه
تومان1,066,000,000
تومان1,066,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 124
 • 2 هفته پیش
ویژه
تومان1,392,000,000
تومان1,392,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 116
 • 2 هفته پیش
ویژه
تومان2,400,000تومان50
تومان2,400,000تومان50
 • 2اتاق خواب
 • 93
 • 2 هفته پیش
ویژه
تومان1,265,000,000
تومان1,265,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 110
 • 2 هفته پیش
ویژه
تومان1,450,000,000

برج صیاد منطقه ۲۲

دریاچه چیتگر
تومان1,450,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 145
 • 2 هفته پیش
ویژه
تومان1,450,000,000
تومان1,450,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 116
 • 2 هفته پیش
ویژه
تومان1,397,000,000

برج آسمان منطقه ۲۲

دریاچه چیتگر
تومان1,397,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 116
 • 3 هفته پیش
ویژه
تومان3,500,000تومان250
تومان3,500,000تومان250
 • 3اتاق خواب
 • 174
 • 3 هفته پیش
ویژه
تومان1,150,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 100
 • 3 هفته پیش