• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

ترتیب بر اساس:
ویژه
تومان1,300,000,000
تومان1,300,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 118
 • 3 هفته پیش
 • 3اتاق خواب
 • 135
 • 3 هفته پیش
ویژه
تومان3,000,000تومان100
 • 3اتاق خواب
 • 157
 • 3 هفته پیش
ویژه
تومان1,270,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 127
 • 3 هفته پیش
ویژه
تومان965,000,000
تومان965,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 110
 • 4 هفته پیش
ویژه
تومان1,000,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 95
 • 4 هفته پیش
ویژه
تومان799,000,000
تومان799,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 93
 • 4 هفته پیش
ویژه
تومان4,000,000تومان60
تومان4,000,000تومان60
 • 3اتاق خواب
 • 161
 • 4 هفته پیش
ویژه
تومان1,200,000تومان170
تومان1,200,000تومان170
 • 3اتاق خواب
 • 148
 • 4 هفته پیش
ویژه
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 94
 • 4 هفته پیش
ویژه
تومان1,472,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 2سرویس
 • 128
 • 1 ماه پیش
ویژه
تومان1,026,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 114
 • 1 ماه پیش
ویژه
تومان1,350,000,000
تومان1,350,000,000
 • 2اتاق خواب
 • 120
 • 1 ماه پیش
تومان1,200,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 127
 • 1 ماه پیش
تومان1,188,000,000
 • 3اتاق خواب
 • 132
 • 1 ماه پیش
ویژه
تومان6,000,000تومان30
تومان6,000,000تومان30
 • 2اتاق خواب
 • 124
 • 1 ماه پیش