حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ویژه
725,000,000 تومان4,500,000 تومان
برج صیادشیرازی 2

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

جواد برزگر

4 ماه پیش

725,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

4 ماه پیش

ویژه
724,000,000 تومان4,500,000 تومان
برج صیادشیرازی 2

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

جواد برزگر

4 ماه پیش

724,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

4 ماه پیش

ویژه
420,000,000 تومان4,000,000 تومان

واحد فروشی مجتمع بازنشستگان منطقه ۲۲

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 105

آپارتمان

حیدرزاده

5 ماه پیش

420,000,000 تومان4,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 105

آپارتمان

5 ماه پیش

ویژه
1,500,000 تومان250,000,000 تومان

اجاره واحد آپارتمان ویلایی بسیار لوکس شهرک گلستان

منطقه ۲۲، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 4حمام : 2متر مربع: 188

آپارتمان

سعید راد

5 ماه پیش

1,500,000 تومان250,000,000 تومان

خواب: 4حمام : 2متر مربع: 188

آپارتمان

5 ماه پیش

ویژه
840,000,000 تومان70,000,000 تومان

واحد ویلایی فروشی شهرک گلستان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

شهاب گودرزی

5 ماه پیش

840,000,000 تومان70,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

5 ماه پیش

ویژه
800,000,000 تومان8,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

شجاعی

5 ماه پیش

800,000,000 تومان8,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

5 ماه پیش

رهن کامل واحد لوکس در منطقه ۲۲

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

جواد برزگر

5 ماه پیش

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

5 ماه پیش

ویژه
1,500,000 تومان25,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 75

آپارتمان

جواد برزگر

5 ماه پیش

1,500,000 تومان25,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 75

آپارتمان

5 ماه پیش

ویژه
350,000,000 تومان3,700,000 تومان

فروش آپارتمان شهرک صدا و سیما بلوار کوهک

استان تهران، تهران، بلوار کوهک، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 93

آپارتمان

جواد برزگر

5 ماه پیش

350,000,000 تومان3,700,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 93

آپارتمان

5 ماه پیش

ویژه
455,000,000 تومان3,400,000 تومان

فروش واحد آپارتمان شهرک امید دژبان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 134

آپارتمان

جواد برزگر

5 ماه پیش

455,000,000 تومان3,400,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 134

آپارتمان

5 ماه پیش

ویژه
1,400,000 تومان50,000,000 تومان

رهن و اجاره آپارتمان دهکده المپیک

دهکده المپیک، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 124

آپارتمان

جواد برزگر

5 ماه پیش

1,400,000 تومان50,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 124

آپارتمان

5 ماه پیش

ویژه
910,000,000 تومان5,500,000 تومان

فروش واحد نوساز ویلایی در شهرک گلستان

استان تهران، تهران، منطقه ۲۲، گلستان غربی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 165

آپارتمان

حیدرزاده

6 ماه پیش

910,000,000 تومان5,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 165

آپارتمان

6 ماه پیش

390,000,000 تومان3,000,000 تومان

فروش آپارتمان کم واحد مجتمع میلاد

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

حیدرزاده

6 ماه پیش

390,000,000 تومان3,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

6 ماه پیش

ویژه
836,000,000 تومان4,750,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 176

آپارتمان

سعید راد

6 ماه پیش

836,000,000 تومان4,750,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 176

آپارتمان

6 ماه پیش

496,000,000 تومان4,300,000 تومان

برج صیادشیرازی واحد آپارتمان فروشی

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

آپارتمان, برج

شجاعی

6 ماه پیش

496,000,000 تومان4,300,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

آپارتمان, برج

6 ماه پیش

ویژه
400,000,000 تومان3,650,000 تومان

فروش واحد در مجتمع شقایق شهرک گلستان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

آپارتمان

حیدرزاده

6 ماه پیش

400,000,000 تومان3,650,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

آپارتمان

6 ماه پیش

ویژه
284,000,000 تومان3,700,000 تومان
مجتمع مسکونی سروناز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 77

آپارتمان, برج

سعید راد

6 ماه پیش

284,000,000 تومان3,700,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 77

آپارتمان, برج

6 ماه پیش

ویژه
545,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 109

آپارتمان, برج

اصغرزاده

6 ماه پیش

545,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 109

آپارتمان, برج

6 ماه پیش

ویژه
724,000,000 تومان4,500,000 تومان
برج صیادشیرازی 2

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

سعید راد

6 ماه پیش

724,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

6 ماه پیش

ویژه
623,500,000 تومان4,300,000 تومان
فروش آپارتمان برج 12فروردین

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 145

آپارتمان, برج

اصغرزاده

6 ماه پیش

623,500,000 تومان4,300,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 145

آپارتمان, برج

6 ماه پیش