• ✔️به املاک چلسی شعبه 2 خوش آمدید ✔️ 🌹لذت یک زندگی زیبا را دراطراف دریاچه چیتگر ومنطقه 22 تجربه کنید،ما آن را به شما هدیه میکنیم🌹 ☎️02144769304☎️02144769309☎️ 02146024809 ☎️02146024829☎️

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ویژه
600,000,000 تومان

خواب: 1متر مربع: 68

آپارتمان, برج

3 روز پیش

600,000,000 تومان

خواب: 1متر مربع: 68

آپارتمان, برج

3 روز پیش

ویژه
770,000,000 تومان

فروش واحد ۱۱۰ متری شهرک گلستان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2متر مربع: 110

برج

3 روز پیش

770,000,000 تومان

خواب: 2متر مربع: 110

برج

3 روز پیش

رهن واحدمسکونی برج آسمان منطقه ۲۲

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان, برج

3 روز پیش

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان, برج

3 روز پیش

ویژه
815,000,000 تومان

خواب: 2متر مربع: 90

برج

4 روز پیش

815,000,000 تومان

خواب: 2متر مربع: 90

برج

4 روز پیش

ویژه
2,156,000,000 تومان

خواب: 3متر مربع: 154

برج

4 روز پیش

2,156,000,000 تومان

خواب: 3متر مربع: 154

برج

4 روز پیش

ویژه
540,000,000 تومان

فروش واحدمسکونی برج امین شهرک گلستان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 1متر مربع: 64

برج

4 روز پیش

540,000,000 تومان

خواب: 1متر مربع: 64

برج

4 روز پیش

ویژه
1,495,000,000 تومان

فروش واحد مسکونی برج صداوسیما منطقه ۲۲

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2متر مربع: 130

برج

4 روز پیش

1,495,000,000 تومان

خواب: 2متر مربع: 130

برج

4 روز پیش

ویژه
720,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 84

آپارتمان, برج

4 روز پیش

720,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 84

آپارتمان, برج

4 روز پیش

خواب: 3متر مربع: 127

آپارتمان, برج

4 روز پیش

1,016,000,000 تومان

خواب: 3متر مربع: 127

آپارتمان, برج

4 روز پیش

ویژه

اجاره واحد ۱۱۲ متری برج یاس

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3متر مربع: 112

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

خواب: 3متر مربع: 112

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

ویژه
1,254,000,000 تومان

فروش واحد ۱۱۴ متری برج آسمان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2متر مربع: 114

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

1,254,000,000 تومان

خواب: 2متر مربع: 114

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

ویژه
1,431,000,000 تومان

فروش واحد مسکونی برج مدیران شهرداری

کوهک، منطقه ۲۲، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 2متر مربع: 106

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

1,431,000,000 تومان

خواب: 2متر مربع: 106

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

رهن واحد ۱۶۹ متری برج مدیران شهرداری

کوهک، منطقه ۲۲، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 3متر مربع: 169

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

خواب: 3متر مربع: 169

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

ویژه
1,100,000,000 تومان

فروش واحد آپارتمان برج آسمان منطقه ۲۲

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

1,100,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

ویژه
1,416,800,000 تومان

خواب: 3متر مربع: 161

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

1,416,800,000 تومان

خواب: 3متر مربع: 161

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

ویژه
2,500,000,000 تومان

فروش واحد ۲۰۰ متری برج صبا بلوار کوهک

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3متر مربع: 200

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

2,500,000,000 تومان

خواب: 3متر مربع: 200

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
945,000,000 تومان

فروش واحد ۱۲۶ متری برج پامچال

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2متر مربع: 126

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

945,000,000 تومان

خواب: 2متر مربع: 126

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

خواب: 3متر مربع: 135

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

1,215,000,000 تومان

خواب: 3متر مربع: 135

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 116

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 116

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
1,755,000,000 تومان

فروش واحد ۱۳۰ متری منطقه ۲۲

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3متر مربع: 130

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

1,755,000,000 تومان

خواب: 3متر مربع: 130

آپارتمان, برج

2 هفته پیش