حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ویژه
725,000,000 تومان4,500,000 تومان
برج صیادشیرازی 2

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

جواد برزگر

4 ماه پیش

725,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

4 ماه پیش

ویژه
724,000,000 تومان4,500,000 تومان
برج صیادشیرازی 2

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

جواد برزگر

4 ماه پیش

724,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

4 ماه پیش

ویژه
730,000,000 تومان4,600,000 تومان

واحد فروشی برج صیاد۲

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

برج

4 ماه پیش

730,000,000 تومان4,600,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

برج

4 ماه پیش

ویژه
475,000,000 تومان4,100,000 تومان

واحد فروشی در برج زمرد

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

برج

مسکن چلسی

4 ماه پیش

475,000,000 تومان4,100,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

برج

4 ماه پیش

ویژه
3,000,000 تومان4,000,000 تومان

واحد اجاره ای در برج صیاد شیرازی

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

برج

شهاب گودرزی

4 ماه پیش

3,000,000 تومان4,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

برج

4 ماه پیش

ویژه
720,000,000 تومان5,700,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 125

برج

حیدرزاده

4 ماه پیش

720,000,000 تومان5,700,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 125

برج

4 ماه پیش

ویژه
رهن کامل

اجاره واحد مسکونی برج آسمان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

برج

مسکن چلسی

4 ماه پیش

رهن کامل

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

برج

4 ماه پیش

ویژه
1,462,500,000 تومان6,500,000 تومان

خواب: 4حمام : 2متر مربع: 225

برج

حیدرزاده

4 ماه پیش

1,462,500,000 تومان6,500,000 تومان

خواب: 4حمام : 2متر مربع: 225

برج

4 ماه پیش

ویژه
690,000,000 تومان5,200,000 تومان

فروش واحد لوکس در برج پارلمان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 131

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

690,000,000 تومان5,200,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 131

برج

5 ماه پیش

ویژه
1,600,000 تومان60,000,000 تومان

اجاره واحد مسکونی برج آسمان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 106

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

1,600,000 تومان60,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 106

برج

5 ماه پیش

1,400,000 تومان80,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 130

برج

مسکن چلسی

5 ماه پیش

1,400,000 تومان80,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 130

برج

5 ماه پیش

ویژه
2,000,000 تومان80,000,000 تومان

واحد مسکونی اجاره ای برج طوبی بلوار کوهک

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2متر مربع: 135

برج

شهاب گودرزی

5 ماه پیش

2,000,000 تومان80,000,000 تومان

خواب: 2متر مربع: 135

برج

5 ماه پیش

ویژه
1,230,000,000 تومان8,200,000 تومان

فروش واحد لوکس برج دوقلو المپیک

تهران، میدان المپیک، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

1,230,000,000 تومان8,200,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

برج

5 ماه پیش

ویژه
1,500,000 تومان90,000,000 تومان

اجاره واحد آپارتمان برج صیاد شیرازی

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

برج

مسکن چلسی

5 ماه پیش

1,500,000 تومان90,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

برج

5 ماه پیش

ویژه
3,000,000 تومان130,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 197

برج

مسکن چلسی

5 ماه پیش

3,000,000 تومان130,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 197

برج

5 ماه پیش

ویژه
700,000 تومان90,000,000 تومان
پروژه آسمان سپاه باقری فاز 2

اجاره واحد مسکونی برج آسمان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

برج

مسکن چلسی

5 ماه پیش

700,000 تومان90,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

برج

5 ماه پیش

ویژه
550,000,000 تومان5,000,000 تومان

واحد فروشی برج آسمان دیزاین شده

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

550,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

برج

5 ماه پیش

ویژه
737,000,000 تومان5,500,000 تومان

فروش آپارتمان در برج کاسپین

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 134

برج

737,000,000 تومان5,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 134

برج

1,360,000,000 تومان8,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 170

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

1,360,000,000 تومان8,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 170

برج

5 ماه پیش

ویژه
660,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 135

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

660,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 135

برج

5 ماه پیش