• ✔️به املاک چلسی شعبه 2 خوش آمدید ✔️ 🌹لذت یک زندگی زیبا را دراطراف دریاچه چیتگر ومنطقه 22 تجربه کنید،ما آن را به شما هدیه میکنیم🌹 ☎️02144769304☎️02144769309☎️ 02146024809 ☎️02146024829☎️

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ویژه
2,200,000 تومان30 تومان

اجاره واحد ۷۸ متری برج قائم

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2متر مربع: 78

آپارتمان, برج

5 روز پیش

2,200,000 تومان30 تومان

خواب: 2متر مربع: 78

آپارتمان, برج

5 روز پیش

ویژه
1,000,000 تومان130 تومان

اجاره واحد مسکونی برج آسمان منطقه۲۲

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان, برج

6 روز پیش

1,000,000 تومان130 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان, برج

6 روز پیش

ویژه
2,000,000 تومان150 تومان

خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان, برج

7 روز پیش

2,000,000 تومان150 تومان

خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان, برج

7 روز پیش

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

آپارتمان, برج

بهرامی

2 ماه پیش

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
2,300,000 تومان45,000,000 تومان
برج های شهرک مسکونی چیتگر

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 94

آپارتمان, برج

مشاور2

2 ماه پیش

2,300,000 تومان45,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 94

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
150,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 97

آپارتمان, برج

بهرامی

2 ماه پیش

150,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 97

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
2,300,000 تومان70,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 123

آپارتمان, برج

مشاور2

2 ماه پیش

2,300,000 تومان70,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 123

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
2,000,000 تومان20,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان

بهرامی

2 ماه پیش

2,000,000 تومان20,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان

2 ماه پیش

ویژه
260,000,000 تومان
برج صیادشیرازی 2

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

بهرامی

2 ماه پیش

260,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
2,000,000 تومان50,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 95

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

2,000,000 تومان50,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 95

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
180,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 105

آپارتمان, برج

فهمیده

2 ماه پیش

180,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 105

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
230000080,000,000 تومان/ماهیانه

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

230000080,000,000 تومان/ماهیانه

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
2,500,000 تومان60,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 123

آپارتمان, برج

بهرامی

2 ماه پیش

2,500,000 تومان60,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 123

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
1,600,000 تومان100,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 135

آپارتمان, برج

بهرامی

2 ماه پیش

1,600,000 تومان100,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 135

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
3,700,000 تومان50,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

3,700,000 تومان50,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

150,000,000 تومان/100000

اجاره مسکونی در برج راهور

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

سرویس: 1متر مربع: 115

آپارتمان, برج

علی رحیمی

2 ماه پیش

150,000,000 تومان/100000

سرویس: 1متر مربع: 115

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
150,000,000 تومان2,200,000 تومان

خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

150,000,000 تومان2,200,000 تومان

خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
100,000,000 تومان3,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 124

آپارتمان

2 ماه پیش

100,000,000 تومان3,000,000 تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 124

آپارتمان

2 ماه پیش

ویژه
2,200,000 تومان50,000,000 تومان

۱۰۰ متری، ۲ خواب – شهرک گلستان (شهرک راه آهن)

استان تهران، تهران، منطقه ۲۲، گلستان غربی بلوار گلها یاس هفتم تهران ایران، یاس هفتم، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

2 ماه پیش

2,200,000 تومان50,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

2 ماه پیش

ویژه
100,000,000 تومان

۷۰ متر دفتر کار – شهرک گلستان، منطقه ۲۲

استان تهران، تهران، منطقه ۲۲، گلستان غربی بلوار گلها یاس هفتم تهران ایران، یاس هفتم، ایران

خواب: 1 آبدارخانهسرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان, اداری

بهرامی

2 ماه پیش

100,000,000 تومان

خواب: 1 آبدارخانهسرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان, اداری

2 ماه پیش