• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

ویژه
تومان1,800,000تومان100,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

2 روز پیش

تومان1,800,000تومان100,000,000

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

2 روز پیش

ویژه
تومان2,100,000تومان110,000,000

خواب: 2: 105

آپارتمان, برج

3 روز پیش

تومان2,100,000تومان110,000,000

خواب: 2: 105

آپارتمان, برج

3 روز پیش

تومان6,800,000تومان30,000,000

خواب: 3: 133

آپارتمان, برج

3 روز پیش

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

تومان3,000,000تومان100,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
تومان2,000,000تومان50,000,000
تومان2,000,000تومان50,000,000

: 98

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

ویژه
تومان6,400,000تومان200,000,000

خواب: 3: 174

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

تومان6,400,000تومان200,000,000

خواب: 3: 174

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان3,000,000تومان100,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

تومان3,000,000تومان100,000,000

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان3,000,000تومان80,000,000

خواب: 2: 100

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

تومان3,000,000تومان80,000,000

خواب: 2: 100

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

ویژه
تومان5,500,000تومان100,000,000

خواب: 3: 150

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

تومان5,500,000تومان100,000,000

خواب: 3: 150

آپارتمان, برج

4 هفته پیش