• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

ویژه
تومان6,000,000تومان30

خواب: 2: 124

آپارتمان, برج

5 روز پیش

تومان6,000,000تومان30

خواب: 2: 124

آپارتمان, برج

5 روز پیش

ویژه
تومان4,000,000تومان60

خواب: 3: 161

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

تومان4,000,000تومان60

خواب: 3: 161

آپارتمان, برج

1 هفته پیش

خواب: 2: 104

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

تومان950,000تومان100

خواب: 2: 104

آپارتمان, برج

4 هفته پیش

ویژه

اجاره واحد ۱۱۲ متری برج یاس

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3: 112

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 3: 112

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

ویژه
تومان2,200,000تومان60

اجاره واحد ۱۰۷ متری برج آسمان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2: 107

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان2,200,000تومان60

خواب: 2: 107

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان2,500,000تومان70

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2: 106

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان2,500,000تومان70

خواب: 2: 106

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان2,500,000تومان100

خواب: 3: 130

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان2,500,000تومان100

خواب: 3: 130

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان4,500,000تومان40

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان4,500,000تومان40

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

ویژه
تومان2,200,000تومان30

اجاره واحد ۷۸ متری برج قائم

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2: 78

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

تومان2,200,000تومان30

خواب: 2: 78

آپارتمان, برج

2 ماه پیش