• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

رهن واحدمسکونی برج آسمان منطقه ۲۲

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2سرویس: 1: 105

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1: 105

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

رهن واحد ۱۶۹ متری برج مدیران شهرداری

کوهک، منطقه ۲۲، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 3: 169

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 3: 169

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1: 116

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1: 116

آپارتمان, برج

1 ماه پیش

رهن واحد برج آسمان منطقه ۲۲

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2: 110

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

خواب: 2: 110

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

رهن و اجاره برج آسمان منطقه ۲۲

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2سرویس: 1: 107

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1: 107

آپارتمان, برج

2 ماه پیش

خواب: 2حمام : 2: 110

برج

3 ماه پیش

خواب: 2حمام : 2: 110

برج

3 ماه پیش

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

آپارتمان, برج

بهرامی

3 ماه پیش

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

آپارتمان, برج

3 ماه پیش

ویژه
تومان150,000,000

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 97

آپارتمان, برج

بهرامی

3 ماه پیش

تومان150,000,000

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 97

آپارتمان, برج

3 ماه پیش