• املاک منطقه 22 ،آپارتمان های منطقه 22 و اطراف دریاچه چیتگر

حدود قیمت: از تا

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

خواب: 3: 127

آپارتمان, برج

2 هفته پیش

2 هفته پیش

2 هفته پیش

خواب: 3: 168

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

خواب: 3: 168

آپارتمان, برج

3 هفته پیش

خواب: 2: 120

آپارتمان

3 هفته پیش

خواب: 2: 120

آپارتمان

3 هفته پیش

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

3 ماه پیش

خواب: 2: 116

آپارتمان, برج

3 ماه پیش

رهن واحدمسکونی برج آسمان منطقه ۲۲

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2سرویس: 1: 105

آپارتمان, برج

3 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1: 105

آپارتمان, برج

3 ماه پیش

رهن واحد ۱۶۹ متری برج مدیران شهرداری

کوهک، منطقه ۲۲، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 3: 169

آپارتمان, برج

3 ماه پیش

خواب: 3: 169

آپارتمان, برج

3 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1: 116

آپارتمان, برج

4 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1: 116

آپارتمان, برج

4 ماه پیش