حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ویژه
725,000,000 تومان4,500,000 تومان
برج صیادشیرازی 2

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

جواد برزگر

4 ماه پیش

725,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

4 ماه پیش

ویژه
724,000,000 تومان4,500,000 تومان
برج صیادشیرازی 2

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

جواد برزگر

4 ماه پیش

724,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 161

آپارتمان, برج

4 ماه پیش

ویژه
730,000,000 تومان4,600,000 تومان

واحد فروشی برج صیاد۲

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

برج

4 ماه پیش

730,000,000 تومان4,600,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 157

برج

4 ماه پیش

ویژه
475,000,000 تومان4,100,000 تومان

واحد فروشی در برج زمرد

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

برج

مسکن چلسی

4 ماه پیش

475,000,000 تومان4,100,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 116

برج

4 ماه پیش

ویژه
550,000,000 تومان5,000,000 تومان

واحد فروشی برج آسمان دیزاین شده

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

550,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 110

برج

5 ماه پیش

ویژه
737,000,000 تومان5,500,000 تومان

فروش آپارتمان در برج کاسپین

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 134

برج

737,000,000 تومان5,500,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 134

برج

1,360,000,000 تومان8,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 170

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

1,360,000,000 تومان8,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 170

برج

5 ماه پیش

ویژه
660,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 135

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

660,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 135

برج

5 ماه پیش

ویژه
571,000,000 تومان4,500,000 تومان

واحد فروشی بلوار کوهک برج صبا

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 127

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

571,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 127

برج

5 ماه پیش

ویژه
590,000,000 تومان4,200,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 138

برج

شجاعی

5 ماه پیش

590,000,000 تومان4,200,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 138

برج

5 ماه پیش

ویژه
725,000,000 تومان5,000,000 تومان

واحد فروشی برج ۱۲فروردین

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 145

برج

سعید راد

5 ماه پیش

725,000,000 تومان5,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 145

برج

5 ماه پیش

ویژه
585,000,000 تومان4,400,000 تومان

واحد فروشی برج احرار

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 133

برج

سعید راد

5 ماه پیش

585,000,000 تومان4,400,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 133

برج

5 ماه پیش

ویژه
548,000,000 تومان4,000,000 تومان

فروش واحد مسکونی برج بهار بلوار کوهک

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 130

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

548,000,000 تومان4,000,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 130

برج

5 ماه پیش

ویژه
700,000,000 تومان4,900,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 143

برج

مسکن چلسی

5 ماه پیش

700,000,000 تومان4,900,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 143

برج

5 ماه پیش

570,000,000 تومان4,400,000 تومان
570,000,000 تومان4,400,000 تومان

خواب: 127حمام : 3متر مربع: 127

برج

5 ماه پیش

ویژه
728,000,000 تومان5,200,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

برج

حیدرزاده

5 ماه پیش

728,000,000 تومان5,200,000 تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

برج

5 ماه پیش

ویژه
840,000,000 تومان70,000,000 تومان

واحد ویلایی فروشی شهرک گلستان

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

شهاب گودرزی

5 ماه پیش

840,000,000 تومان70,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

5 ماه پیش

ویژه
800,000,000 تومان8,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

شجاعی

5 ماه پیش

800,000,000 تومان8,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

5 ماه پیش

ویژه
436,000,000 تومان4,000,000 تومان

برج امین فروش واحد مسکونی

دریاچه چیتگر، تهران، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 109

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

436,000,000 تومان4,000,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 109

برج

5 ماه پیش

ویژه
650,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

برج

جواد برزگر

5 ماه پیش

650,000,000 تومان4,500,000 تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 144

برج

5 ماه پیش